X edycja KMIS: 27 - 28 maj 2011
strona głównaaktualnościarchiwumbaza publikacjirejestracja on-line
CELE KONFERENCJI
OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI
MIEJSCE I TERMIN
RADA PROGRAMOWA
KOMITET ORGANIZACYJNY
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UDZIAŁU
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
KONTAKTCELE KONFERENCJI

Konferencja Matematyki i Informatyki Stosowanej jest kolejnym etapem ewolucji konferencji znanej wcześniej pod nazwami: Konferencja Informatyki Stosowanej i Konferencja Entuzjastów Informatyki

Jest ona jest cyklicznym (odbywającym się od 2002r) spotkaniem entuzjastów i specjalistów z dziedzin związanych z zastosowaniem informatyki i matematyki. Organizatorem KMIS jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. W 2011 roku do grona organizatorów dołączył Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem(Ukraina) oraz Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W założeniu Konferencja ma pełnić funkcję forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami posiadającymi znaczący dorobek naukowy w swoich dziedzinach, specjalistami wykorzystującymi technologie informatyczne w działalności komercyjnej a entuzjastami informatyki. Dotychczasowe doświadczenia, związane z organizacją poprzednich edycji Konferencji, dowodzą potrzeby istnienia tego typu przedsięwzięć, zwłaszcza wśród studentów, młodych pracowników nauki i wszystkich zainteresowanych szeroko pojmowaną dziedziną informatyki i matematyki stosowanej.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń realizowana w ramach KMIS może stanowić cenne źródło kompetentnej wiedzy związanej z praktycznym wykorzystaniem systemów komputerowych w różnorodnych dziedzinach nauki i gospodarki.

Trwałym efektem Konferencji jest wydawnictwo, w którym publikowane są nadesłane i wygłoszone wystąpienia. Takiego sposobu utrwalania dorobku naszych spotkań podjęliśmy już na samym początku istnienia tej Konferencji i w ten sposób nadal pragniemy powiększać zasięg oddziaływania wiedzy prezentowanej podczas obrad.

Dodatkowo, począwszy od VI edycji Konferencji został uruchomiony portal internetowy, który udostępnia pełną bazę publikacji i wystąpień związanych z dotychczasowymi konferencjami.

copyright ::: PWSZ Chelm 2006-2011