X edycja KMIS: 27 - 28 maj 2011
strona głównaaktualnościarchiwumbaza publikacjirejestracja on-line
CELE KONFERENCJI
OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI
MIEJSCE I TERMIN
RADA PROGRAMOWA
KOMITET ORGANIZACYJNY
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UDZIAŁU
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
KONTAKTZGŁOSZENIA I WARUNKI UDZIAŁU

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać na adres PWSZ w Chełmie do dnia 16 maja 2011 r. Referaty w języku polskim dostarczyć proszę również do 16 maja 2011r.

Zgłoszenie referatu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenie należy wygenerować za pomocą formularza na stronie KMIS: rejestracja on-line

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

  • studenci studiów I i II stopnia: bez opłat,
  • studenci studiów doktoranckich: bez opłat
  • pozostali uczestnicy: 300 zł

Dane do przelewu:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul.Pocztowa 54
22-100 Chełm
nr.konta: 82 1240 2223 1111 0000 3591 4130
z dopiskiem: X Konferencja Matematyki i Informatyki Stosowanej

Istnieje możliwość publikacji referatu bez uczestnictwa w konferencji - 300 zł.

Prace nadesłane w języku polskim, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów konferencyjnych, opublikujemy w Scientific Bulletin of Chełm - Section of Mathematics and Computer Science.

copyright ::: PWSZ Chelm 2006-2011