X edycja KMIS: 27 - 28 maj 2011
strona głównaaktualnościarchiwumbaza publikacjirejestracja on-line
I Konferencja Entuzjastów Informatyki
II Konferencja Entuzjastów Informatyki
III Konferencja Entuzjastów Informatyki
IV Konferencja Entuzjastów Informatyki
V Konferencja Informatyki Stosowanej
VI Konferencja Informatyki Stosowanej
VII Konferencja Informatyki Stosowanej
VIII Konferencja Informatyki StosowanejOCENA TESTÓW SPRAWDZAJĄCYCH WIEDZĘ STUDENTA METODAMI TESTOWANIA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH. MODELOWANIE METODĄ (CHI-KWADRAT)

Autor: mgr Robert Rajs

Streszczenie:

Artykuł przedstawia problem analizy treści kształcenia informatycznego. Publikacja ta przedstawia wpływ czynników wynikających z realizacji zadań procesu dydaktycznego na kształtowanie wzrostu poziomu efektywności kształcenia informatycznego, przy zastosowaniu komputerowego systemu analizy testów komputerowych sprawdzających poziom wiedzy. Ta analiza ma posłużyć opracowaniu systemu jakości kształcenia w wyższym szkolnictwie zawodowym. Do analizy ocen studentów z testów sprawdzających jego wiedzę i umiejętności autor wybrał Test istotności Chi-kwadrat. Test istotności Chi-kwadrat dokonuje weryfikacji zakładanej hipotezy, która zakłada, że pewne cechy zbioru A oraz zbioru B są niezależne statystycznie. Poprzez takie narzędzie badawcze, jakim jest metoda statystyczna Chi-kwadrat autor rozpatruje założone hipotezy badawcze, które poddaje obliczeniom wg wzorów odzwierciedlających badanie normalności rozkładów statystycznych. Wyniki tych analiz mają zasadniczy wpływ na kształtowanie wzrostu poziomu efektywności kształcenia informatycznego. Dane do analizy autor przygotował po przeprowadzeniu szeregu testów komputerowych z poszczególnych przedmiotów informatycznych realizowanych na Kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Pobierz artykuł

copyright ::: PWSZ Chelm 2006-2011