X edycja KMIS: 27 - 28 maj 2011
strona głównaaktualnościarchiwumbaza publikacjirejestracja on-line
I Konferencja Entuzjastów Informatyki
II Konferencja Entuzjastów Informatyki
III Konferencja Entuzjastów Informatyki
IV Konferencja Entuzjastów Informatyki
V Konferencja Informatyki Stosowanej
VI Konferencja Informatyki Stosowanej
VII Konferencja Informatyki Stosowanej
VIII Konferencja Informatyki StosowanejVII Konferencja Informatyki Stosowanej

Piotr Baran, Kamil Brzozowski, Marek Mędrek
Aplikacja klientserwer do sporządzania i przeprowadzania testów online - metodyka rozwoju i opisu aplikacji z wykorzystaniem UML


Krzysztof Bederski, Grzegorz Olszanowski
Wieloprzysłonowy sensor obrazu


Małgorzata Borzęcka, Wojciech Misiarz
Koncepcja centralnego rejestru recept - założenia i model


Daniel Domosławski, Kamil Parzych
Wykorzystanie interfejsu Centralnego Rejestru Recept w kontekście lekarza i apteki


Przemysław Drzewicki
Wykorzystanie silnika graficznego 3D Ogre w środowisku Visual Studio Net 2003


Tomasz Frankowski, Marcin Brzuszek
Zastosowanie obliczeń rozproszonych w javie na przykładzie algorytmu wyznaczającego liczby doskonałe


Wacław Frydrychowicz, Katarzyna Szymańska
Zagadnienie sztucznych sieci neuronowych w dynamicznych procesach niestandardowej ekonomii


Wacław Frydrychowicz, Magdalena Truszkowska
Współczesne trendy w badaniach naukowych sztucznej inteligencji


Jakub Grygiel
Internetowy system obsługi zgłoszeń


Monika Grzegorczyk, Piotr Kawiak, Marcin Smolira
Rachunek zysków i strat firmy usługowej i produkcyjnej - symulacja komputerowa


Marek Hać, Marcin Brzuszek
Równoległe rozwiązanie problemu n-królowych z wykorzystaniem standardu OpenMP


Grzegorz Jasiński
Ewolucyjna optymalizacja w nowoczesnej teorii portfelowej


Grzegorz Jasiński
Sposoby budowy treści nauczania w kształceniu na odległość


Rafał Henryk Kartaszyński, Paweł Mikołajczak
System telekonsultacji badań radiologicznych


Oleksandr Klosov, Michał Pytowski
Model testu komputerowego z adaptacją do poziomu wiedzy użytkownika


Małgorzata Kmiotek
Przegląd solverów numerycznych stosowanych w mechanice obliczeniowe


Anna Kucaba-Piętal, Janusz Bytnar, ZbigniewWalenta
Wybrane aspekty zastosowania symulacji komputerowych w nanotechnologii


Karol Kuczyński
Klasyfikacja obrazów radiologicznych na podstawie wymiaru fraktalnego


Filip Kwiatkowski, Maciej Szewczyk
Infobot.pl - bot informacyjny


Maciej Laskowski
Problematyka budowy serwisu społecznościowego na przykładzie projektu lokalnego portalu kulturalnego - studium przypadku


Piotr Laskowski
Bezpieczeństwo elektronicznych operacji bankowych


Andrzej Łodziński
Modelowanie preferencji użytkownika w systemie wspomagania decyzji


Andrzej Łodziński
Wspomaganie złożonych negocjacji dwustronnych


Witold Malina, Maciej Smiatacz
Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu


Radosław Matusik
Numeryczne algorytmy przechowywania macierzy rzadkich


Kamil Myśliwiec
Zaawansowane wykorzystanie klastrów obliczeniowych


Tomasz Padykuła, Robert Sklorz
Wybrane aspekty programowych symulatorów lotów jako element wspomagania szkolenia lotniczego


Rafał Przepiórka
Multimedia w systemie ”Receptus”


Robert Rajs
Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce


Maciej Smiatacz, Marcin Różański
GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows


Zdzisław Szczerbiński
Optymalne zrównoleglenie pętli o cyklicznych grafach zależności


Paweł Tokarz
Wykorzystanie pakietu Eagle w procesie projektowania i wytwarzania obwodów drukowanych


Małgorzata Warwas, Marcin Smolira
Tworzenie serwisu internetowego z zastosowaniem technologii Flash


Grzegorz Wiśniewski
LINQ - przełom w projektowaniu aplikacji bazodanowych


Marek Zarychta
Techniki filtrowania spamu


Anna Borawska, Andrzej Łukasz Domurat
Przetwarzanie danych geograficznych Polski z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej


Adam Ćwikła
Medyczne zastosowania materiałów inteligentnych


Anna Borawska, Andrzej Łukasz Domurat
Przetwarzanie danych geograficznych Polski z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej


Adam Ćwikła
Medyczne zastosowania materiałów inteligentnych


Anna Borawska, Andrzej Łukasz Domurat
Przetwarzanie danych geograficznych Polski z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej


Adam Ćwikła
Medyczne zastosowania materiałów inteligentnych


Mariusz Holuk
Budynek inteligentny - możliwości sterowania domem w XXI w


Mariusz Maciuk, Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Kamil Kuć
Analiza fenomenów osłuchowych


Marek Magdziak
Wybór punktów pomiarowych we współrzędnościowej technice pomiarowej


Jan Ziobro
Numeryczne symulacje MES form wtryskowych do gumy


copyright ::: PWSZ Chelm 2006-2011